Property Services is ‘n plaalike eiendomsagentskap gerig op die eiendomsmark in Klerksdorp, Orkney, Stilfontein en Hartbeesfontein. Dié gedugte span spesialiseer in eiendomswaardasies, bemarking, verkope en verhuring (residensieel en kommersieel), evaluasie dispute en munisipale rekening rekonsiliasie.

In vennootskap met Klerksdorp News

Ons is in besonder opgewonde om d.m.v. ons vennootskap met Klerksdorp News die gemeenskap van Klerksdorp op hoogte te hou van eiendomsverwante nuus en verwikkelinge. Ons glo dat hierdie ‘n dinamiese platform is waar die gemeenskap betroubare inligting rakende die plaaslike eiendomsbedryf kan bekom om sodoende ingeligte besluite te neem.

Deur hierdie baie interaktiewe platform sal ons:

 • Weeklikse eiendomsverwante artikels plaas met ‘n verskeidenheid temas wat raad aan kopers en verkopers bied.
 • Munisipale aangeleenthede, wat ‘n impak op ‘n huiseienaar of huurder kan hê, aanraak. Hier sal jy kan uitvind hoe om byvoorbeeld ‘n dispuut te verklaar en hoe daar vir hersonering aansoek gedoen word.
 • ‘n Maandelikse prysindeks verskaf wat die plaaslike marktendense, hoogste pryse en verkoopsvolumes aan dui.
 • Meer inligting verskaf oor buurt opgraderingsprogramme wat o.a. die herstel van paaie, straatligte, sypaadjies en water infrastruktuur insluit.
 • ‘n Interaktiewe kommunikasiekanaal daarstel waar kopers en verkopers eiendomsverwante vrae kan vra.
 • Weekliks nuwe gelyste eiendomme weergee veral waar pryse verlaag is. Hou gerus die blad dop vir winskope.
 • Inligting verskaf rakende die eiendomsbedryf en loopbaangeleenthede, kyk uit vir inligting oor hoe jy ‘n huisagent kan word en waar om opleiding te ontvang.

Om lesers se gemoedsrus te verseker het Klerksdorp News onderneem om slegs aan geregistreerde agentskappe en agente advertensiespasie en publisiteit te verskaf.

Ons glo dat goeie verhoudinge die basis van enige besigheid is en ‘n goeie verhouding met u as kliënt is vir ons van uiterste belang. Ons streef daarna om ‘n diens te bied wat verwagtinge oortref. Deel hiervan is om relevante en opgedateerde inligting aan ons kliënte te verskaf.

Die eiendomsbedryf is dit aan die publiek verskuldig om oop en deursigtige kommunikasie daar te stel, dit beteken geen verskuilde agendas en betroubare diens. ‘n Kliënt wat tevrede is, is vir ons die beste moontlike bemarking.

Om in die huidige eiendomsmark  jou huis te verkoop vereis ‘n unieke bemarkingsstrategie. Ons beproefde bemarkingssisteem is gerig op die kliënt se behoeftes en aangepas vir die huidige mark. Ons konsultante maak van die nuutste tegnologie in bemarking gebruik en het jare se ervaring om selfs die moeilikste transaksies glad te laat verloop.

Kontak ons gerus of besoek ons webwerf. Ons sien uit daarna om met jou te gesels.
Kontakpersoon: Frans Roos
Epos: frans@propservices.co.za
Selfoon: 0833788826
Webwerf: www.propservices.co.za

Property Services is a local owned real estate business operating in the Klerksdorp, Orkney, Stilfontein and Hartbeesfontein areas. The team specializes in: Property listings, marketing, selling and renting (Commercial and residential), property valuations, valuation objections and appeals as well as municipal account reconciliations, dispute resolutions and more.

In partnership with Klerksdorp News

We are excited to announce our relationship with Klerksdorp News online. We believe that this dynamic platform will offer the local real estate industry the opportunity to communicate to the home buying and selling public. Not only will we share relevant information but will also encourage active engagement regarding pressing local matters, like:

 • Weekly local property related articles with content such as: Common mistakes home sellers make when selling, what home buyers should know before signing on the dotted line, how to prepare your home for a quick sell.
 • Municipal matters that might impact home owners like how to legally declare a dispute, why notices pertaining re-zoning should be taken seriously, why public participation is so important in the governance of a local municipality.
 • A monthly local property price index showing the market trends, highest prices, volume of sales, building activities and new developments.
 • Initiate various Neighbourhood Programs. The city or neighbourhood renewal program involves road rehabilitation, street lights, sidewalks, pavement maintenance, street maintenance and storm water infra-structure.
 • Establish an active chat line to assist home buyers and sellers with information.
 • Weekly update of new listings, price reductions and best buys.
 • We will also talk about real estate career and entrepreneur opportunities, how to become an agent and where to get training.

Klerksdorp News online in turn commits to only allow registered estate agencies and agents to advertise on this portal.

We believe that business is all about relationships. Ultimately – our most important relationship is with our customers. We strive to meet and exceed the expectations of our clients in providing them with the most up-to-date knowledge and high-quality service.
The real estate industry should strive for open communication and transparency – no hidden agendas, only high-quality services. We know that a satisfied customer is the best advertisement we can have.
Our objective is to provide the most up-to-date knowledge and high-quality service for all our customers’ real estate needs, be it an end-user, investor or developer. a one-stop solution

Selling your home in the current real estate market requires a different marketing approach. Our Advanced Property Marketing System was created over many years specifically with the customer’s needs and the current market conditions in mind. This system is a model involving the latest innovations in technology plus best practices in real estate marketing. Our Consultants and Agents who have an in-depth knowledge of the local market took care of hundreds of transactions in their professional careers. They are also well experienced at problem solving which means added value to buyers and sellers alike.

Please feel free to contact us or visit our website. We are looking forward for a positive response and interaction.
Contact person: Frans Roos
E mail: frans@propservices.co.za
Cell: 0833788826
Website: www.propservices.co.za